Beskrivning

Fotograferar som hobby, dock passionerat med en strävan efter vackra bilder oavsett genrer. Därtill en ambition att utvecklas och inspireras av andras bilder.
Fotar gärna motiv från naturen, men är inte främmande för andra motiv.

Epost